รวมขนาดภาพที่ใช้งานบน Facebook Page

Update

Facebook ปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Page อยู่ตลอด เราๆคงต้องคอยอัพเดทกันอยู่ตลอดเวลาว่าต้องใช้ภาพขนาดเท่าไหร่  วันนี้ Grappik รวมรวมมาให้ไม่ต้องไปหาที่ไหน share เก็บไว้ดูกันได้เลย เอาไว้ทำงาน ทำเพจ กันได้แบบชิลๆ

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9efacebook-2

 • ภาพ Profile ขนาด 180×180 px
 • ภาพ Cover ขนาด 828×315 px
 • ในการแสดงบนมือถือจะเหลือแค่ 560px สำหรับ Cover (ทำรองรับเอาไว้ให้ดีเพราะคนใช้งานจากมือถือเยอะสุดๆ)

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9efacebook-3

 • หน้าจอปกติ ขนาด 470×246 px
 • ใส่ชื่อได้ 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร
 • หน้าจอมือถือ ขนาด 560×293 px
 • ใส่ชื่อได้ 1 บรรทัดหรือ 30 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร
 • Right Columm ขนาด 254×133 px
 • ใส่ชื่อได้ 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9efacebook-10

 • หน้าจอปกติ ขนาด 470×470 px
 • คำอธิบาย 500 ตัวอักษร
 • หน้าจอมือถือ ขนาด 626×840 px
 • คำอธิบาย 110 ตัวอักษร
 • Right Columm ขนาด 254×133 px
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9efacebook-9

 • หน้าจอปกติ ขนาด 470×246 px
 • หัวเรื่อง 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร
 • หน้าจอมือถือ ขนาด 560×292 px
 • หัวเรื่อง 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร
 • Right Columm ขนาด 254×133 px
 • หัวเรื่อง 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9efacebook-8

 • หน้าจอปกติ ขนาด 470×174 px
 • หัวเรื่อง 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย 500 ตัวอักษร
 • หน้าจอมือถือ ขนาด 560×208 px
 • หัวเรื่อง 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย 120 ตัวอักษร
 • Right Columm ขนาด 254×133 px
 • หัวเรื่อง 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9efacebook-7

 • หน้าจอปกติ ขนาด 470×246 px
 • หัวเรื่อง 1-2 บรรทัด
 • คำอธิบายลิงก์ 2-3 บรรทัด
 • คำอธิบาย 500 ตัวอักษร
 • หน้าจอมือถือ ขนาด 560×292 px
 • หัวเรื่อง 1-2 บรรทัด
 • คำอธิบายลิงก์ 1 บรรทัด
 • คำอธิบาย 120 ตัวอักษร
 • Right Columm ขนาด 254×133 px
 • หัวเรื่อง 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9efacebook-6

 • หน้าจอปกติ ขนาด 300×300 px
 • หัวเรื่อง 1-2 บรรทัด
 • คำอธิบาย 500 ตัวอักษร
 • หน้าจอมือถือ ขนาด 460×460 px
 • หัวเรื่อง 1-2 บรรทัด
 • คำอธิบาย 120 ตัวอักษร
 • Right Column ขนาด 125×125 px
 • หัวเรื่อง 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9efacebook-5

 • Video : H264 ,square pixels, fixed frame rate, progressive scan
 • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4gb
 • หน้าจอปกติ ขนาด 470 px wide
 • คำอธิบาย 500 ตัวอักษร
 • หน้าจอมือถือ ขนาด 560 px wide
 • คำอธิบาย 110 ตัวอักษร
 • Right Column ขนาด 254×143 px
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9efacebook-4

 • หน้าจอปกติ ขนาด 470×470 px
 • คำอธิบาย 500 ตัวอักษร
 • หน้าจอมือถือ ขนาด 626×840 px
 • คำอธิบาย 110 ตัวอักษร
 • Right Column ขนาด 254×133 px
 • คำอธิบาย 90 ตัวอักษร