news

Noto ฟ้อนต์ใหม่จาก Google แสดงผลได้ทุกภาษาบนโลก

เบื่อฟ้อนต์เก่าๆกันแล้วหรือยัง? ถ้าเบื่อแล้วมาลองของใหม่กันดีกว่า ของใหม่ที่ว่าก็คือฟ้อนต์ Noto จาก Google ฟ้อนต์ ที่สามารถแสดงผลได้เกือบทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์บนโ...
รับสร้างเว็บไซต์ ออกแบบโลโก้และกราฟิก ด้วยทีมงานมืออาชีพจาก www.Grappik.com 
ติดต่อเรา