ได้เวลา !! Google เปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้ว

Update

โลโก้ Google ที่เป็นฟ้อนต์แบบมีเชิงกำลังจะหายไป Logo Google แบบใหม่นี้จะเน้นรูปลักษณ์ที่ดูสนุกกว่าเดิมและสีโลโก้จะซอฟขึ้น การเปลี่ยนโลโก้ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนโลโก้ครั้งที่ 6 แล้วตั้งแต่มีการก่อตั้ง Google ขึ้นมา www.google.co.th

3050613-inline-i-6-googles-new-logo-copy

3050613-inline-3050613-slide-s-4-googles-new-logo

 

Credits : www.fastcodesign.com