Noto ฟ้อนต์ใหม่จาก Google แสดงผลได้ทุกภาษาบนโลก

Update

เบื่อฟ้อนต์เก่าๆกันแล้วหรือยัง? ถ้าเบื่อแล้วมาลองของใหม่กันดีกว่า ของใหม่ที่ว่าก็คือฟ้อนต์ Noto จาก Google ฟ้อนต์ ที่สามารถแสดงผลได้เกือบทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์บนโลกนี้ “Beautiful and free fonts for all languages” คือ Keyword หลักของฟ้อนต์ฟรีชุดนี้

ฟ้อนต์ชุดนี้ใช้เวลาสร้างถึง 5 ปีเลย กว่า 800 ภาษาที่ฟ้อนต์ฟรีชุดนี้มาสามารถแสดงผลได้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆ ใครเบื่อฟ้อนต์ Tahoma แบบเดิมๆแล้วลองหันมาใช้ Noto กันดีกว่า ฟ้อนต์ชุดนี้น่าจะมีผลกับสื่อ Digital มากที่สุด เพราะฟ้อนต์ที่จะใช้เป็นตัว Content ในอนาคตบนสื่อออนไลน์นั้นควรจะมีลักษณะที่คล้ายกันและพร้อมแสดงผลได้กับทุกภาษาบนโลกใบนี้ ใครทำแอพพลิเคชั่นหรือทำเว็บไซต์อยากให้ลองศึกษาฟ้อนต์ฟรีตัวนี้ดูครับ

Download : https://www.google.com/get/noto/