คุณนที-ศรีรัศมี-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-Retail-Digital-ธนาคารยูโอบี-ประเทศไทย-3