เบื้องหลังการทำเว็บไซต์ Grappik เจาะแนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบ