Resume สไตล์ Minimal สวยเรียบง่ายและโดดเด่น

Update

Resume ถือเป็นด่านแรกของการเริ่มต้นการหางานหรือการเปลี่ยนงานใหม่ นักออกแบบหลายคนอาจจะชื่นชอบสไตล์การออกแบบที่ไม่เหมือนกัน ทุกคนล้วนอยากจะใส่สไตล์ที่เป็นตัวเองเข้าไปแต่ยังมีนักออกแบบอีกหลายๆคนที่ยังไม่รู้สไตล์ของตัวเอง ถ้างั้นเรา back to basic มาทำ Resume สไตล์ Minimal กันดีกว่า

Minimal คือศาสตร์การออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก การทำ Resume สไตล์ Minimal นั้นส่วนมากจะใช้แค่ฟ้อนต์และรูปทรงที่ง่ายในการทำและต้องจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านนั้นรู้สึกอ่านง่ายและไม่โยน Resume ของเราทิ้งไปเสียก่อน  เพียงแค่เราเลือกฟ้อนต์ให้ถูกดูการจัดวางให้ดีแค่นี้ Resume ของเราก็ดูดีแถมเรียบง่ายไม่เหมือนใครดังตัวอย่างเหล่านี้เลย

Minimal-Resume-01

Minimal-Resume-02

Minimal-Resume-03

Minimal-Resume-04

Minimal-Resume-05

Minimal-Resume-06

Minimal-Resume-07

Minimal-Resume-08

Minimal-Resume-09

Minimal-Resume-10

Minimal-Resume-11

Tip & Trick : ลองเขียนหัวข้อต่างๆออกมาก่อนลงมือทำทุกครั้ง เพื่อจัดระดับความสำคัญของข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่่ควรใส่ สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ยังไม่มีประวัติการทำงานลองใส่รางวัลต่างๆที่เคยได้รับแต่อย่าใส่หมดทุกรางวัล เลือกเฉพาะรางวัลที่เป็นไฮไลท์ของตัวเรา

Credits : www.pinterest.com