Service

CREATIVE CONTENT DESIGN

บริการคิดและออกแบบคอนเทนต์บน Social Media

Package S

17,000 ฿/Month (Contract 3 months)

– Creative Content Strategy
– 4 Single Post
– 1 Album Post
– Post Caption
– Monthly Report

Package M

25,000 ฿/Month (Contract 3 months)

– Creative Content Strategy
– 4 Single Post
– 1 Album Post
– Post Caption
– Monthly Report

ตัวอย่างงาน บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Package L

40,000 ฿/Month (Contract 3 months)

– Creative Content Strategy
– 4 Single Post
– 1 Album Post
– 1 Cover Page
– Post Caption

– Facebook Ads Optimization (Exclude Budget)
– Monthly Report

ตัวอย่างงาน บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

คอนเทนต์ที่ดีต้องช่วยส่งเสริมแบรนด์

ไม่ใช่แค่สร้างให้คนเห็นเป็นจำนวนมากแต่จะต้องสร้างให้คนได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์

คอนเทนต์ที่ดีต้องช่วยสร้างความใกล้ชิด

สื่อสารแบบเพื่อนถึงเพื่อนให้ความรู้ความสนุก ควบคู่ไปกับ การโฆษณา เราเชื่อว่าพลังของคอนเทนต์ที่ดีจะช่วยให้แบรนด์ สามารถขายสินค้า/บริการ ได้ตรงลูกค้า

คอนเทนต์ที่ดีต้องช่วยขายของได้

คอนเทนต์เพื่อการขายในยุคนี้มีหลากหลายรูปแบบ จะขายแบบไหน ต้องเข้าใจลูกค้าให้ดีก่อน พลังของคอนเทนต์ที่ถูกคิดมาเพื่อลูกค้า จะช่วยให้ขายได้อย่างแนบเนียน

คอนเทนต์ที่ดีต้องช่วยให้ลูกค้าจำแบรนด์ได้

เห็นคอนเทนต์แบบนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ของเรา สร้างภาพจำ ให้ลูกค้า ผลิตคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมของ ลูกค้ากับแบรนด์ให้มากยิ่งขึ้น

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Our Processes

สร้างคอนเทนต์ที่ประสิทธิภาพตามขั้นตอนของเรา

Works

ผลงานที่พวกเราสร้างสรรค์

ให้เราช่วยแนะนำบริการที่เหมาะกับธุรกิจคุณ