Twitter เพิ่มปุ่ม Direct message ติดบนเว็บไซต์ให้ทุกคนได้ใช้งานแล้ววันนี้

Update

Twitter สื่อสังคมออนไลน์รายสำคัญที่มีบทบาทมากขึ้นในทุกวัน ได้ออกมาประกาศใช้ปุ่ม Direct message สำหรับติดบทเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ใช้งานซึ่งถือว่าเป็นอีกช่องทางใหม่ที่ Twitter ออกมาประกาศว่าต้องการจะเข้ามาเป็นทุกอย่างในชีวิตคุณ

Direct message
Direct message

ปุ่ม Direct message ที่ Twitter ปล่อยให้ใช้งานนั้นจะติดตั้งอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความไปยังเจ้าของ Twitter ได้โดยทันที ซึ่งจริงๆ อาจจะมีความคล้ายกับการใช้ Direct message ของ IG หรือการ Inbox ของ Facebook นั้นเอง ซึ่งคาดว่า Twitter ปล่อย Direct message มาเพื่อรองรับผู้ใช้งานที่ต้องการติดต่อกันเป็นการส่วนตัวหรือรองรับกับ e-commerce ที่กำลังเติบโตอย่างมากในตอนนี้

ใครอยากได้ปุ่ม Direct message ไปใช้งานสามารถเข้าไปได้ที่ : publish twitter