SYNDOME Brand

ออกแบบโลโก้และแบรนด์ดีไซน์ให้กับ SYNDOME

รายละเอียดโปรเจค

โปรเจคออกแบบโลโก้และแบรนด์ดีไซน์ให้กับ SYNDOME ผู้นำด้านเครื่องสำรองไฟฟ้าของประเทศไทย สิ่งสำคัญของโปรเจคนี้คือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูทันสมัยมากและรองรับกับการเติบโตของสินค้าที่ออกสู่ตลาดในอนาคตจากทาง SYNDOME

แบรนด์

SYNDOME