UX UI กับความเหมือนที่แตกต่าง

นักออกแบบหลายคนที่กำลังเปลี่ยนเส้นทางในการทำงาน คงเคยเห็นตำแหน่ง UX UI ผ่านตากันมาพอสมควร รู้ไหมว่า 2 ตำแหน่งที่มีชื่อคล้ายกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ใครกำลังเริ่มต้นในหน้าที่นี้เรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าความเหมือนที่แตกต่างกันเป็นอย่างไร

UX (User Experience) และ UI (User Interface) แค่ชื่อก็มีความต่างกันพอสมควรแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเราต้องทำงานร่วมกับ “ผู้ใช้งาน” ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเอง สำหรับสิ่งที่ทั้ง 2 ตำแหน่งนี้ทำงานต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือ UX คือการสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีต้องเป็นคนที่เข้าใจผู้ใช้งานเป็นอย่างมากเพื่อออกแบบประสบการณ์การใช้งานให้ออกมาถูกใจผู้ใช้งานมากที่สุด แต่ UX ที่ดีอาจจะไม่สวยก็ได้

UI คือการออกแบบหน้าตาให้สวยงาม โดดเด่น สร้าง first impression ที่ดีให้กับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสี ฟ้อนต์ การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ คำนึงถึงภาพลักษณ์และความสวยงามเป็นสำคัญ

 

ux-ui

Interaction Design Foundation : Technology + Business + Design = User Experience

แต่ทั้งสองตำแหน่งจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาดีที่สุด ถ้ามี UX ที่ดีมีการใช้งานที่ง่ายแต่หน้าตาไม่สวยก็ไม่ได้ ถ้ามี UI ที่สวยงามระดับท็อปแต่ใช้งานยากจนกว่าที่ผู้ใช้งานจะเข้าใจคนก็คงปิด ฉะนั้นจึงเกิดเป็นตำแหน่ง UX/UI ที่นำเอาสองตำแหน่งเข้ามารวมกัน โดยจะเป็นนักออกแบบที่เข้าใจผู้ใช้งานในระดับหนึ่ง รู้ว่าผู้ใช้งานชอบแบบไหน ไม่ชอบแบบไหน เพื่อให้มีข้อมูลในการนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเอง

โดยปกติแล้ว UX จะสร้างสิ่งที่ง่ายต่อการใช้งาน มีประโยชน์แต่ UI จะเน้นสร้างความสวยงาม ซึ่งบางทีอาจจะมีหรือไม่มีประโยชน์ก็ได้ โดยปกติแล้ว UX UI จึงต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งที่มีประโยชน์และสวยงามนั่นเอง

Design director and co-founder Grappik นักออกแบบที่ถนัดงานเว็บไซต์เป็นหลัก เขียนบทความและสอนออกแบบให้ Grappik