Adobe เปลี่ยนโฉมโลโก้ Creative Cloud และไอคอนโปรแกรมยกชุด ทำผู้ใช้งานสับสน

Update

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง Adobe ได้มีการปรับโฉมโลโก้และไอคอนโปรแกรมบน Creative Cloud เกือบยกชุด จากปกติไอคอนโปรแกรมจะถูกแยกตามสีที่แตกต่างกัน แต่ในตอนนี้สีที่แตกต่างกันได้ถูกนำออกไปแล้วปรับให้สีไอคอนที่อยู่ในตระกูลเดียวกันใช้สีเดียวกันทั้งหมด

จากตัวอย่างสังเกตว่าไอคอนตระกูลโปรแกรมตัดต่อวีดีโอและโมชั่น เช่น After Effect, Premiere Pro, Rush เป็นสีเดียวกันทั้งหมดแต่แตกต่างกันที่ตัวอักษรบนไอคอนเท่านั้น ในตระกูลโปรแกรมแต่งภาพก็เช่นกัน Photoshop, Lightroom, Fresco ก็ใช้สีเดียวกัน

โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะทาง Adobe ต้องการปรับเปลี่ยน Brand Identity ทั้งหมด โดยทาง Adobe ได้กล่าวว่าตัวดีไซน์ของไอคอนโปรแกรมใหม่จะทำให้ผู้ใช้งานจดจำโปรแกรมในแต่ละตระกูลได้ง่ายขึ้น หลังจากมีการปล่อย Update ออกมาก็มีคำวิจารณ์หลากหลายจากผู้ใช้งานที่ทั้งชอบและไม่ชอบ

การที่ Adobe ตัดสินใจเปลี่ยนปรับโฉมไอคอนเกือบทั้งหมดทาง Adobe ให้เหตุผลว่า ” โปรแกรมที่อยู่ในตระกูลเดียวกันจะมีการเปลี่ยนสีของไอคอนแต่จะเพิ่มตัวอักษะเข้าไปแทน โดนจากเพิ่มตัวอักษรบนไอคอนจะมีแค่ 2 ตัวเท่านั้น”

หลังจากที่ได้รู้เหตุผลแล้วว่าทำไม Adobe จึงทำการปรับโฉมโลโก้ใหม่ เราลองมาดูรีวิวจากทางผู้ใช้งานกันบ้าง

ทางคุณ Billy Chitkin บอกว่า “โปรแกรมตอนนี้แยกไม่ออกแล้วว่าตัวไหนคือตัวไหน”


คุณ Lt. Eddy บอกว่า “ขอบคุณ Adobe มากที่ปรับไอคอนโปรแกรมใหม่ ใช้ง่ายสุดๆ(ประชด)”


คุณ Charlie O’Halloran บอกว่า “ขอไม่แสดงความคิดเรื่องไอคอนใหม่ แต่นี่มันอะไร ทำไม After Effects และ Premiere Pro ใช้สีเดียวกัน และทำไม Adobe XD ใหญ่กว่าส่วนที่เหลือ?”


สุดท้ายได้ลอง Update และลองใช้งานเองก็พบปัญหาเหมือนกันผู้ใช้งานคนอื่นๆ โดยเฉพาะการแยกแต่ละโปรแกรมให้ออกตอนนี้สีทุกโปรแกรมเหมือนกันเกือบหมด