ประกาศมาตรฐานแถบสีธงชาติไทยตามราชกิจจานุเบกษาประกาศ

Update

หลังจากฉลองครบรอบ 100 ปี กับการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมกำหนดและวัดค่า สีธงชาติไทย เพื่อให้มีมาตรฐานสีตามหน่วยสากล

โดยค่าสีธงชาติไทยที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำการวัดค่าสีจากธงชาติต้นแบบด้วยเครื่อง Colorimetric Spectrophotometer จาก 3 แหล่งที่มาได้แก่

  1. ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 2 ประเภท ได้แก่ ธงชัยเฉลิมพล และ ธงไตรรงค์
  2. ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
  3. ธงจากราชนาวี

**เพิ่มเติมข้อมูล ยังไม่มีการประกาศค่าสีมาตรฐานของธงชาติไทยเป็นค่าสี RGB, CMYK และ Web Hexo color code เนื่องจากตัวมาตรฐานแถบสีธงชาติที่เคยมีการประกาศให้เป็นมาตรฐานนั้นยังไม่มีการกำหนดค่าสี RGB, CMYK และ Web Hexo color code ในตอนนี้ได้มีการประกาศออกมาเพียงระบบสี CIELAB D65 เท่านั้น
.
การแปลงค่าข้ามมาตรฐานของแต่ละระบบ จะทำให้สีเพี้ยน ไม่ตรงกับที่ประกาศด้วยค่ามาตรฐานในระบบ CIELAB D65 ได้ครับ ทางทีมจึงขอแก้ไขเนื้อหาภายในบทความด้านในให้ถูกต้องครับ

อ้างอิง: thaipbs.or.th

อ้างอิง: nstda

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม

thaipbs.or.th
thaiflag.org