Service

BRANDING DESIGN

บริการออกแบบแบรนด์และอัตลักษณ์

Package S

50,000 ฿/Month

– Creative Content Strategy
– 4 Single Post
– 1 Album Post
– Post Caption
– Monthly Report

Package M

70,000 ฿/Month

– Creative Content Strategy
– 4 Single Post
– 1 Album Post
– Post Caption
– Monthly Report

ตัวอย่างงาน บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Package L

100,000 ฿/Month

– Creative Content Strategy
– 4 Single Post
– 1 Album Post
– 1 Cover Page
– Post Caption

– Facebook Ads Optimization (Exclude Budget)
– Monthly Report

ตัวอย่างงาน บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

การออกแบบแบรนด์ไม่ใช่แค่การมีโลโก้

ออกแบบแบรนด์ให้แข็งแรงต้องสร้างเอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ไปพร้อมกัน

แบรนด์ที่ดีเห็นแค่หางตาก็จำได้

โลโก้ สี เส้น ฟอนต์ กราฟิก สิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นภาพจำให้ลูกค้า จดจำเราได้แม้เห็นเพียงแค่หางตา

แบรนด์ที่ีดีนำไปใช้ที่ไหนก็ยังได้มาตรฐาน

ควบคุมการออกแบบให้อยู่ในทิศทางเดียวกันด้วย Brand Identity แบรนด์จะไปอยู่ในสื่อไหนก็ยังดีไซน์ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

แบรนด์์ที่ดีต้องต่อยอดได้

เมื่อธุรกิจต้องเติบโต การออกแบบแบรนด์และอัตลักษณ์ก็จะต้อง สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ทำให้สิ่งที่ทำมาในอดีตนั้นจางหายไป

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Our Processes

ออกแบบแบรนด์ภาพตามขั้นตอนของเรา

Works

ผลงานที่พวกเราสร้างสรรค์

ให้เราช่วยแนะนำบริการที่เหมาะกับธุรกิจคุณ