Grappik Design Inspiration : inMuseum

Update

Grappik Design Inspiration คือบทความที่เราไปหยิบยกงานออกแบบที่น่าสนใจมาให้กับผู้อ่านได้ดูกัน เพื่อศึกษาแนวคิดก่อให้เกิดไอเดียในการนำไปใช้งานกับงานของเรา วันนี้เราได้หยิบยก Application ที่มีชื่อว่า inMuseum เป็น App ที่เป็นตัวช่วยให้ความรู้ในการเข้าชม MBAM (Musée des Beaux Arts de Montréal) หรือพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะได้อย่างสนุกและเข้าใจมากขึ้น เป็นการสร้างประสบการณ์การเข้าชมที่หยิบยกเอาเทคโนโลยีมาประยุคใช้ได้อย่างลงตัว ฝีมือนักออกแบบในนาม Ekrem Ates และ Muzaffer Akay ได้วางแนวคิดของ UI ไว้ว่าใช้ในรูปแบบของ Cards for responsiveness ที่ถือว่าเป็นแนวทางการออกแบบที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาที่ผ่านมา และผู้ออกแบบได้คาดหวังว่า Application ตัวนี้จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้งานได้

ข้อมูลจาก :Muzaffer Akay Ekrem Ates