เราสามารถขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติได้หลากหลายวิธีมากในโปรแกรม Adobe Illustrator เช่นการใช้เครื่องมือ Pen Tool Rectangle Tool ซึ่งอาจใช้เวลาในการสร้างนานและยาก วันนี้ Grappik จึงมานำเสนอวิธีขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบง่ายๆและเพิ่มเทคนิคการตัดวัตถุด้วย Path Finder เพื่อสร้างรอยแตกเท่ๆให้ชิ้นงาน

มาเริ่มกันเลย

1) New Document หรือเปิดไฟล์งานที่ต้องการวางชิ้นงานขึ้นมา

2) เลือกเครื่องมือ Type Tool (T) และพิมพ์คำที่ต้องการ

3) Create Outlines 

 Select คำที่พิมพ์ไว้และกดคำสั่ง Type > Create Outlines หรือ

Windows กด Shift + Ctrl + O

Mac กด Shift + Command + O

เมื่อกดคำสั่งแล้วโปรแกรมจะสร้าง Path ให้กับตัวอักษรนั้นให้เราสามารถนำไปปรับแต่ง ใช้งานได้อย่างอิสระ

4) สร้างรอยแตก

เลือกเครื่องมือ Pen Tool (P) สร้างเส้น Path ผ่านตัวอักษรด้วยการคลิกทีละจุด

Select ตัวอักษรและเส้น Path ที่สร้างขึ้นทั้งหมดไว้

เปิด Pathfinder ขึ้นมาเพื่อกดคำสั่ง Divide เพื่อตัด Object ตาม Path ทุก Path ที่ถูก select

(หากโปรแกรมไม่มี Pathfinder ให้กดดูที่ Window หรือ

Mac กด Shift + Command + F9

Windows กด Shift + Ctrl + F9)

คลิกขวาที่ชิ้นงานและกด Ungroup หรือ

Mac กด Shift + Command + G

Windows กด Shift + Ctrl + G

และเลือกลบส่วนที่เกินออกมานอกตัวอักษรออก

5) สร้างความสามมิติ

Select ชิ้นงานและกดคำสั่ง  Effect > 3D > Extrude & Bevel

จะปรากฏหน้าต่าง 3D Extrude & Bevel Option ขึ้นมา

Position คือมุมมองที่ต้องการ ซึ่งสามารถปรับองศาได้จากการคลิกที่รูปกล่องสี่เหลี่ยมและแดรกเมาส์ไปในมุมที่ต้องการได้เลย จากตัวอย่างจะใช้ Position : Isometric Right

Extrude Depth เป็นความหนาของชิ้นงาน สามารถปรับแต่งได้ตามความพอใจ

เมื่อปรับองศาและความหนาเสร็จแล้วกด  ​OK

จะได้ชิ้นงานสามมิติที่ไม่สามารถปรับแต่งได้ออกมา

กดคำสั่ง Object > Expand Appearance

โปรแกรมจะสร้างเส้น Path ตามรูปทรงสามมิติออกมา

คลิกขวาที่ชิ้นงานและกด Ungroup หรือ

Mac กด Shift + Command + G

Windows กด Shift + Ctrl + G

เพียงเท่านี้ก็สามารถใส่สีลงบนระนาบแต่ละชิ้นได้อย่างอิสระ