One Color 3D Design ออกแบบงานกราฟิกด้วยสีเดียว

Update

ปกติแล้วการออกแบบงานกราฟิกจะหลีกเลี่ยงการใช้สีพื้นหลังโทนเดียวกับผลิตภัณฑ์หรือวัตถุหลักไม่ให้วัตถุถูกกลืนไปกับพื้นหลัง จะใช้สีตัดกันหรืออัตราส่วน 80:20, 70:30 เพื่อเป็นการเน้นจุดเด่น สร้างความสนใจ และไม่ให้อารมณ์ไปทางใดทางหนึ่งจนเกินไป การใช้สีเดียวจึงถือเป็นเรื่องต้องห้ามในการออกแบบ

แต่ช่วงนี้เรามักเห็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยใช้สีพื้นหลังสีเดียวกับตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น หรือเรียกว่า One Color 3D Design การนำเทคนิคสามมิติมาช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุโดดเด่นออกมาจากพื้นหลังที่มีสีเดียวกันบวกกับการจัดแสงและเงายิ่งเพิ่มมิติให้ตัวงาน งานออกแบบที่ใช้สีเดียว สามารถไล่ระดับสีอ่อนไปเข้มหรือสีเข้มไปอ่อนได้ เป็นงานที่เน้นความเรียบง่ายงานสไตล์นี้สามารถสร้างเสน่ห์ให้กับผลิตภัณฑ์ได้มาก

 

เทคนิคการทำภาพให้ไม่กลมกลืนกับพื้นหลังคือ การเล่นกับเงากับตัววัตถุ เพื่อให้วัตถุดูลอยออกมาจากพื้นหลัง ยกตัวอย่างภาพนี้ ใส่Materialแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใส่แบบไหนถ้าอยากให้วัตถุมีความเงาก็ใช้ Blinn หากไม่อยากให้พื้นผิวด้านเหมือนภาพตัวอย่างให้เลือกเป็น Lambert เลือกสีเทาจากนั้นสร้างฉากหลังเพื่อรับเงาตกกระทบช่วยให้ภาพมีมิติมากขึ้น สร้างไฟขึ้นมาสองดวงเป็นแสงหลัก (Key light) และแสงเสริม (Fill light) กำหนดให้สีม่วงเป็น Key light และสีฟ้าเป็นแสงเสริมช่วยเรื่องเงาให้มีมิติมากขึ้น ตั้งแสงทแยงมุมกันตามความชอบ

One Color ไม่จำเป็นต้องใช้สีเปลืองแค่สีเดียวก็สวยได้ การเลือกสีให้กับงานออกแบบก็เหมือนการแต่งตัวแบบคุมโทน (Monotone) น้อยแต่มาก เรียบ หรู สุภาพ มีสไตล์

Credit: www.graphicmama.com