สร้าง Soft Line ยากๆด้วยเทคนิคง่ายๆใน Adobe Illustrator

Update

  Soft Line คือโครงสร้างเส้น Path ที่ถูก Duplicated มาวางเรียงกันไปเรื่อยๆจาก  Object ต้นกำเนิด 2 ชิ้นด้วย Blend Tool โหมด Specified Distance ซึ่งเราสามารถเพิ่มความซับซ้อนของโครงสร้างได้ด้วยเทคนิค Replace Spine หรือการเพิ่มกระดูกแกนให้เส้น Path ที่ Duplicated มาจาก Blend Tool เดินทางตามแกน

มาเริ่มกันเลย

1 New Document หรือเปิดไฟล์งานที่ต้องการวางงานขึ้นมา

2 วาดเส้น 2 เส้น

เส้นทั้ง 2 จะเป็น Object ต้นกำเนิดเส้นทั้งหมด หมายความว่าเป็นตัวกำหนดรูปร่างหลักๆของ Soft Line นั่นเอง เราสามารถเลือกใช้เครื่องมือใดก็ได้ในการสร้าง Path

ในตัวอย่างจะใช้ Paintbrush Tool ลากเส้นขึ้นมา

 

3 ใส่สีและขนาดเส้น

สามารถเลือกสีกี่สีก็ได้ สีทั้งหมดจะถูก Blend เข้าหากันในขั้นตอนถัดไป

Stroke ที่เหมาะกับโครงสร้างเส้นคือ  0.25 –  1 pt  เพราะจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาละเอียดและดูพริ้วไหวมากกว่าการใช้เส้นหนา

4  Blend

เลือกเครื่องมือ Blend Tool (W) และคลิกที่เส้นที่ 1 และ 2 จะปรากฏเส้นเพิ่มอีกเส้น

ไปปรับโหมดและความละเอียดด้วยการดับเบิลคลิกที่ Blend Tool เพื่อเปิด Blend Options

Spacing  เลือกเป็น Specified Distance และใส่เลข 1-5 pt ลงในช่อง (เลขจะบอกความห่างของเส้นที่ Blend Tool สร้าง ยิ่งมีค่าน้อยจะยิ่งมีความละเอียดของเส้นมาก นอกจากนี้ความละเอียดยังขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานที่เราสร้างด้วยจึงไม่มีเลขที่แน่นอน)

 

5  Replace Spine  

วาดเส้น Path ขึ้นมาอีกเส้น และ Select เส้น Path พร้อมกับชิ้นงานและกดคำสั่ง

Object > Blend > Replace Spine

 

เพียงเท่านี้ก็จะได้โครงสร้างเส้นสวยๆไว้ใช้ประกอบแต่งงานกราฟฟิกแล้ว

Tips

คำสั่ง Reverse Spine

คือคำสั่งสลับตำแหน่งของเส้นต้นกำเนิดทั้งสองเส้นบนแกน

Selected ชิ้นงานและกดคำสั่ง

Object > Blend > Reverse Spine

คำสั่ง Reverse Front to Back

คือการสลับตำแหน่งแกน Z หรือ Arrangement ของเส้นต้นกำเนิดทั้งสอง

Selected ชิ้นงานและกดคำสั่ง

Object > Blend > Reverse Front to Back